ml_zespol_dlugi_male.jpg

Informacja o rynku pracy w trzecim kwartale 2021 roku (dane wstępne)

Wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) prezentującego dane przeciętne dla kwartału wskazują, że w III kwartale 2021 r. osoby aktywne zawodowo stanowiły 58,2% ludności w wieku 15?89 lat. Wskaźnik ten zwiększył się w porównaniu z II kw. 2021 r. o 0,6 p.proc.

W III kwartale 2021 r. liczba osób aktywnych zawodowo w wieku 15?89 lat wyniosła 17342 tys., z tego: 16814 tys. stanowili pracujący, natomiast 528 tys. - bezrobotni. Populacja biernych zawodowo w analogicznej grupie wieku liczyła 12475 tys.  W porównaniu z II kw. br. liczba osób aktywnych zawodowo zwiększyła się o 139 tys., tj. o 0,8%, a biernych zawodowo zmniejszyła o 176 tys., tj. o 1,4%


źródło: GUS