zdjecie_glowne1.jpg

Koniunktura Konsumencka.

We wrześniu 2023 r. odnotowano poprawę zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł - 20,3 i był o 2,0 p. proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Spośród składowych wskaźnika najbardziej poprawiły się oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrosty odpowiednio o 4,5 p. proc. i 2,9 p. proc.). Wyższe wartości osiągnęły również oceny obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrosty odpowiednio o 2,6 p. proc. i 1,9 p. proc.). Niższą wartości niż przed miesiącem odnotowano jedynie dla oceny obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów (spadek o 2,2 p. proc.).

W odniesieniu do września 2022 r. obecna wartość BWUK jest wyższa o 23,9 p. proc.źródło: GUS