Liczba miejsc pracy w końcu 2019 roku.


W końcu 2019 r. liczba wolnych miejsc pracy w Polsce, w podmiotach gospodarki narodowej lub ich jednostkach lokalnych zatrudniających co najmniej 1 osobę, wynosiła 148,6 tys. i była mniejsza niż w końcu II kwartału 2019 r. o 3,2 tys., tj. o 2,1%. W porównaniu z końcem III kwartału 2018 r. liczba wolnych miejsc pracy była mniejsza o 8,5 tys., tj. o 5,4%. Pod koniec III kwartału 2019 r. nieobsadzonych było jeszcze 32,9 tys. nowo utworzonych miejsc pracy.

W III kwartale 2019 r. było o 9,6% mniej nowych miejsc pracy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Ponadto zlikwidowano o 0,4% więcej miejsc pracy niż w poprzednim kwartale oraz o 1,9 % więcej niż w III kwartale 2018 r.

źródło: GUS